by Aída Sanz Calderón
Reference:
Aída Sanz Calderón, “Caracterización mecánica por AFM de virus adsorbidos en superficies organosilanizadas”, MsC Thesis funded by Pharmamar, Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, Spain, Supervisor: Miguel Manso Silván, Co-supervisor: Mercedes Hernando.
Bibtex Entry:
@phdthesis{sanz_calderon_caracterizacion_2021,
	address = {Madrid, Spain},
	type = {{MsC} {Thesis} funded by {Pharmamar}},
	title = {Caracterización mecánica por {AFM} de virus adsorbidos en superficies organosilanizadas},
	school = {Universidad Autónoma de Madrid},
	author = {Sanz Calderón, Aída},
	year = {2021},
	note = {Supervisor: Miguel Manso Silván, Co-supervisor: Mercedes Hernando},
}